I belong to the sea.
"Ще се забравим , но устните ни ще се помнят .”
— (via supremeperk)
©